Privacybeleid

Stel… kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stel…, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stel… verstrekt, of omdat u een sollicitatie heeft gestuurd naar aanleiding van een van onze vacatures.

Stel… kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Indien u een sollicitatie aan ons stuurt, verwerken wij ook:

  • Uw geslacht
  • Uw nationaliteit en uw talen
  • Uw opleidingen (scholing, cursussen etc.)
  • Uw arbeidsverleden (vroegere werkgevers, referenties etc.)
Waarom Stel… gegevens nodig heeft

Stel… verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Stel… uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

De gegevens van sollicitanten die door Stel… worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

Hoe lang Stel… gegevens bewaart

Stel… bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Gegevens van sollicitanten bewaart Stel… alleen tijdens de werving- en selectieprocedure. Op grond van de AVG verwijdert Stel… de gegevens van sollicitanten uiterlijk vier weken na het beëindigen danwel afronden van de sollicitatieprocedure.

Delen met anderen

Stel… verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Stel… kan bepaalde gegevens over sollicitanten onthullen aan derde partijen die diensten aan Stel… leveren. Bijvoorbeeld een assessmentbureau, indien bij de uitvoering van deze diensten gegevens van sollicitanten moeten worden gebruikt en/of gecreëerd voor de uitvoering van het werving- en selectieproces. Stel… verkoopt geen gegevens van sollicitanten aan enige derde partij.

Websitebezoek

Op de website van Stel… worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stel… gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Stel… maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stel… bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hieraan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stel… te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stel… heeft hier geen invloed op. Stel… heeft Google geen toestemming gegeven om via Stel… verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

E-mailnieuwsbrief

Indien u zich via onze website opgeeft voor onze e-mailnieuwsbrief, komen de gegevens van het formulier inclusief uw e-mailadres terecht bij Mailchimp, die zorgvuldig met uw gegevens omgaat en deze niet deelt met derden. Hier vindt u de privacyverklaring van Mailchimp. Ook indien u op een andere wijze contact met op ons opneemt, delen wij uw e-mailadres niet met derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stel.nl. Stel… zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Stel… neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stel… maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stel… verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stel… op via info@stel.nl.

www.stel.nl is een website van Stel…/Energiedaden