Zorginstelling gaat 10 procent energie besparen

Ook bij zorginstelling Syndion stijgen de energieprijzen op ongekende wijze. Dit confronteert de organisatie met ruim tachtig locaties in haar werkgebied met bijna een verdriedubbeling van de energierekening tot 1,45 miljoen euro. Daarom streven ze naar een reductie van de energievraag van ca. 10 procent. Stel… ondersteunt Syndion hierbij.

Gepost door:

Sandrine Groot

Gepubliceerd op:

25 oktober, 2022
Leestijd: 3 minuten
Stichting Syndion heeft ruim tachtig locaties in haar werkgebied. De organisatie richt zich op de ondersteuning van mensen met een lichamelijke- en/of een verstandelijke beperking, kleinschalig en midden in de samenleving. Dit doet zij door zorg te bieden op het gebied van leren, opgroeien, wonen en werken. Syndion werd geconfronteerd met een verdriedubbeling van de energierekening. Ze willen door energiebesparende maatregelen in alle panden een reductie van ca. 10 procent van de energievraag realiseren.

De energieprijzen zijn het afgelopen jaar op ongekende wijze gestegen. Dit confronteert Syndion op basis van haar eigen analyse met bijna een verdriedubbeling van de energierekening tot 1,45 miljoen euro. Om deze kostentoename, waar mogelijk, te beperken streeft Syndion naar een reductie van de energievraag van ca. 10 procent. Stel… ondersteunt Syndion hierbij.

Cornel van de Haterd, Syndion: “De samenwerking met Stel…. duurt nog voort en wordt als zeer prettig en constructief ervaren.”

De toekomst: energiebesparing

Hoe ziet Syndion de toekomst als het gaat om energiebesparing? Van de Haterd: “Primaire doelstelling zou moeten zijn om effectief en efficiënt met energie om te gaan. Enerzijds door optimalisering van instellingen, keuze juiste/energiezuinige installaties en apparatuur. En last but not least: gedrag. Wat dat laatste betreft, denk ik dat veel mensen de juiste keuzes maken wanneer zij beschikken over de juiste informatie.”

In stappen naar een duurzamer bedrijf

Amber Lafeber is adviseur duurzame energie bij Stel en werkt mee aan het project bij Syndion: “Op basis van de meest recente door Syndion aangeleverde energiedata en de energieprijzen waar Syndion zelf mee rekent, zijn er 19 panden met het grootste energieverbruik geselecteerd. Deze panden hebben een energiegebruik van meer dan €20.000,-. In samenspraak met de opdrachtgever zijn ze geselecteerd voor een energiescan.”

Pand bezoeken, overzicht en synergie

De volgende stap is het bezoeken van het pand zelf voor de energiescan. “De panden met het grootste energiegebruik bezoeken we zelf. Waar mogelijk veranderen we direct de instellingen van apparaten, waardoor ze efficiënter gaan werken of uitgaan als ze niet gebruikt worden. We maken daarnaast van alle maatregelen een overzicht met daarin opgenomen de verwachte besparing in kWh of m³, de benodigde investering en de terugverdientijd. Ook bundelen we maatregelen die over verschillende panden gelijk zijn, om de synergie kansen in beeld te krijgen. En uiteraard ook benut te krijgen.”

Begeleiding realiseren energiebesparende maatregelen

Op basis van de bezoeken aan de 19 panden realiseert Stel.. in samenspraak en samenwerking met Syndion de maatregelen. “De focus ligt hierbij op het laaghangende fruit, de eenvoudigere maatregelen die snel geïmplementeerd kunnen worden en een korte terugverdientijd hebben.”

Opzetten en begeleiden traject voor niet te bezoeken panden

Ook in de panden waar Stel… niet langs gaat, is mogelijk veel energie te besparen met soms eenvoudige maatregelen. “We maken een voorstel voor de maatregelen die door het eigen (technisch) personeel op locatie uitgevoerd kan worden. Welke mogelijkheden hiervoor zijn, welk personeel welke maatregelen kan uitvoeren en hoe dit in te richten, wordt nog verkend samen met Syndion.”

Cornel van de Haterd, Syndion: “Het is een meerjarenplan. Wetgeving verandert, techniek verandert en de financiële noodzaak om iets te doen zal, vrees ik, toenemen.”

Opzetten en begeleiden traject gedragsverandering

Stel… helpt ook op het gebied van gedragsverandering. Lafeber zegt hierover: “Samen met Syndion bekijken we wat er op het gebied van gedragsverandering gedaan kan worden. En hoe dit gecommuniceerd kan worden. Zowel aan de bewoners als aan het personeel dat op de locaties werkt. Stel… brengt de kennis van de energiebesparende opties en impact van deze opties in.”

Gaan we samen energiebewegen?

Stel is recent een campagne gestart: Energiebewegen. We roepen daar iedereen op om te gaan energiebewegen. Waarom is dat volgens Cornel van de Haterd zo belangrijk? “Zoals bekend: ‘Eén zwaluw maakt nog geen zomer’. We hebben zoals overal te lezen valt een energiecrisis, een stikstofcrisis, en een boel andere fraaie uitdagingen. Dat vereist gezamenlijke aanpak.”

 

Syndion Zorghuizen logo