“Gemeente Roosendaal heeft al meerdere malen prettig samengewerkt met Stel… We worden als gemeente zo veel als mogelijk ontzorgd in het proces en organisatie van de projecten. Waar nodig zijn ze altijd bereid om de gekozen route aan te passen of bij te sturen en daar een professioneel advies op te geven. Ook de connecties die Stel… heeft met de lokale en regionale ondernemers is voor ons als gemeente heel waardevol.”