Subsidiekansen voor Elektrische Vrachtwagens in 2024

Gepost door:

Sandrine Groot

Gepubliceerd op:

15 februari, 2024
Leestijd: 2 minuten

In het jaar 2024 zijn er opnieuw kansen voor ondernemers die overwegen elektrische vrachtwagens aan te schaffen, dankzij diverse subsidieregelingen. Deze subsidies kunnen van waarde zijn bij de aanschaf van emissieloze vrachtwagens. Hieronder lees je meer over de verschillende subsidiemogelijkheden die relevant zijn voor de transportsector.

 

 1. Subsidieregeling Aanschaf Emissieloze Vrachtwagens (AanZET)

De AanZET-regeling is speciaal bedoeld voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in de aankoop of leasing van nieuwe, emissieloze vrachtwagens. De aanvraag dient vóór de daadwerkelijke aankoop te worden ingediend, gebaseerd op een koopovereenkomst met ontbindende voorwaarden.

Belangrijke voorwaarden voor deze subsidie zijn onder andere:

 • Een onderneming kan per werkdag slechts één subsidieaanvraag indienen voor de aanschaf van één emissieloze vrachtwagen. Bij toekenning ontvangt men 90% van het subsidiebedrag.
 • Het verkregen subsidiebedrag kan worden gebruikt voor de definitieve aanschaf van een nieuwe, emissievrije vrachtwagen.
 • Voor operationele leasecontracten geldt een minimale duur van 48 maanden.

Bron: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/aanzet

 

 1. Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwverkeer (SSEB)

De SSEB-regeling is oorspronkelijk bedoeld als aanschafsubsidie voor emissieloos bouwmaterieel, maar kan onder bepaalde voorwaarden ook van toepassing zijn op vrachtwagens. Belangrijke punten zijn:

 • Aanvragen voor SSEB zijn mogelijk vanaf 5 maart 2024.
 • Specifieke SBI-codes en opbouwvarianten zijn vereist om in aanmerking te komen voor de SSEB.

Bron: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sseb

 

 1. Andere subsidieregelingen

Naast AanZET en SSEB zijn er andere subsidiemogelijkheden voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens:

 • Milieu Investeringsaftrek (MIA): Tot 45% investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, waaronder elektrische trucks. De MIA is te combineren met de AanZET of de SSEB.
  https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/aanzet/mia-aankoop-emissieloze-vrachtautos
 • Energie Investeringsaftrek (EIA): 40% aftrek van investeringskosten voor duurzame bedrijfsmiddelen. https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers
 • Provinciale subsidies: afhankelijk van de provincie zijn er mogelijk subsidies beschikbaar voor o.a. de investering in DC-snelladers en meer.

 

 1. Subsidie voor laadpalen en laadinfrastructuur in 2024

Er wordt in 2024 financiële ondersteuning geboden voor laadpalen en laadinfrastructuur. Deze subsidie bedraagt maximaal 20% van de totale kosten en wordt verwacht rond juni 2024. Het is ook mogelijk om tot die tijd gebruik te maken van de EIA-regeling voor laadinfrastructuur. Belangrijk is dat ten minste één laadpaal is uitgerust met een MID-gecertificeerde meter.

Subsidies kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de transitie naar emissieloos transport. Mis je kans dus niet om je vloot te verduurzamen met elektrische vrachtwagens.