Project Zon op het Dak Provincie Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland heeft een project opgezet om eigenaren van een “Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie” (SDE++) beschikking te helpen om zonnepanelen op hun (bedrijfs)dak te plaatsen. De provincie stelde vast dat veel subsidiebeschikkingen niet werden verzilverd, oftewel niet werden omgezet in daadwerkelijke zonnepanelen op het dak. Daarom besloot de provincie een organisatie te vinden die op onafhankelijke wijze, de beschikking houders zou kunnen helpen om alsnog zonnepanelen op het dak te realiseren.

Gepost door:

Sandrine Groot

Gepubliceerd op:

14 april, 2023
Leestijd: 2 minuten

Oplossing

Stel… – een onafhankelijk energieadvies bureau – werd geselecteerd om te assisteren bij dit Zon op Dak project. Het primaire doel van het project was om te zorgen dat er meer projecten gerealiseerd zouden worden en er een beeld gevormd kon worden van waarom de projecten eerder niet werden gerealiseerd.

Stel… heeft in een kleine twee jaar actief een groot deel van de eigenaren die in het bezit waren van een SDE++ beschikking voor Zon op Dak  in de provincie benaderd en ondersteuning aangeboden. Op dit aanbod zijn 161 aangeschreven dak eigenaren ingegaan, die actief zijn ondersteunt bij de ontwikkeling van het project. Samen met de dakeigenaar is de technische en financiële haalbaarheid van een project bepaald. Is het dak en  de dakbedekking geschikt, sluit de netaansluiting aan op de ambitie voor panelen en is de verzekeraar akkoord? Ook werd de businesscase bepaald en besproken welke mogelijkheden voor financiering er zijn.

Implementatie

“Tijdens het project is zeer pragmatisch omgegaan met hoe aangeschreven dakeigenaren het meest effectief geholpen konden worden, waardoor voor ieder probleem een oplossing werd gevonden.” – Anouk Iuzzolino. Ook gaf ze het volgende aan: “Stel… gaf regelmatig updates over de voortgang van het project, die werd ondersteund met een real-time monitoringtool. Dit zorgde ervoor dat het project, indien nodig, tijdig kon worden bijgestuurd , wat leidde tot snelle besluitvorming en een optimaal resultaat. Het project duurde iets langer dan verwacht, maar het resultaat overtrof de verwachtingen, binnen het beraamde budget.”

Resultaat

Het doel van het project was om minimaal 50 SDE++ beschikkingen te verzilveren en zonnepanelen op de daken te plaatsen. Het project overtrof dit doel, met 64 gerealiseerde projecten met een gecombineerd geïnstalleerd vermogen van 42,7 MWp. Daarnaast heeft het project inzicht gegeven in de uitdagingen waarmee dakeigenaren worden geconfronteerd bij het installeren van zonnepanelen.

Conclusie

Met het project Zon op het Dak van de Provincie Zuid-Holland is de doelstelling om potentiële grote daken optimaal te benutten voor duurzame opwekking succesvol gerealiseerd. Het succes van het project was mede te danken aan de prettige samenwerking tussen de Provincie Zuid-Holland en Stel… “De prettige samenwerking en een pragmatische aanpak hebben geleid tot een resultaat waar we met z’n allen heel tevreden over mogen zijn. Stel… is  wat ons betreft een betrouwbare projectpartner met veel expertise”. – Anouk Iuzzolino.