Nelianne van Bloemendaal helpt ondernemers in tijden van netcongestie

Gepost door:

Sandrine Groot

Gepubliceerd op:

18 maart, 2024
Leestijd: 2 minuten

Sinds september 2023 werkt het Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) in Regio Foodvalley actief aan het bevorderen van de energietransitie. Dit initiatief, opgezet door de lokale ondernemers, omvat zes verschillende pilotprojecten op diverse bedrijventerreinen in de regio. Samen met ondernemers, zes gemeenten, twee provincies en de agrarische sector worden mogelijkheden verkend om gezamenlijk de overstap naar duurzame energie te versnellen.

Door middel van deze pilots wordt gestreefd naar samenwerking om energiebesparing, isolatie, energieopwekking en -opslag te bevorderen, met als doel om de energietransitie op deze bedrijventerreinen te versnellen. De uitwisseling van kennis, ervaringen en resultaten tussen de deelnemende partijen staat centraal. In het komende voorjaar zal worden beoordeeld of deze projecten en andere initiatieven zullen worden voortgezet, mogelijk met een nog intensievere samenwerking tussen publieke en private partijen.

Eén van de betrokkenen bij deze inspanningen is Nelianne van Bloemendaal, werkzaam bij Stel…. Ze werkt samen met de gemeente, de bedrijvenkring en bedrijven ITEQ – a WILVO Group company en Bieze Food Group aan een onderzoek naar haalbare energie-oplossingen.

De aanpak van de pilots verschilt per bedrijventerrein, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en grootte. Zo is het bedrijventerrein De Flier in Nijkerk, waar Nelianne van Bloemendaal als REB-projectleider actief is, relatief klein en nieuw. “Er zijn veel lege percelen en mensen zijn bezig met reserveringen. Daar ligt wel een uitdaging, want ze kunnen nu alleen maar een aansluiting krijgen voor kleinverbruik.” In samenwerking met zowel bestaande als nieuwe bedrijven onderzoekt ze de mogelijke opties. In totaal betreft het ongeveer vijftig ondernemers, met wie Van Bloemendaal direct in contact staat. Het haalbaarheidsonderzoek wordt naar verwachting afgerond tegen het einde van april dit jaar.

Van Bloemendaal: “Ik weet niet of er dan een pasklare oplossing ligt voor het hele bedrijventerrein, het is afhankelijk van de uitkomsten hoe we verder gaan. Iedereen staat er erg constructief in. Dat geldt ook voor de gemeente Nijkerk.”

 

Kamp jij als ondernemer ook met netcongestie? Stel… We helpen bij het in kaart brengen van mogelijke oplossingen! Neem contact met ons op door te bellen naar 0343-445398 of stuur een e-mail naar info@stel.nl.